به گزارش پیک هشترود به نقل از تبریزبیدار، تراب محمدی در جلسه پایش روند اجرای سند پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان استان، افزود: پیگیری مسائل حوزه آسیب‌های اجتماعی و تاکید مستمر و مصرانه رهبر معظم انقلاب در این زمینه نشان دهنده عمق مساله و اهمیت آن دارد که همه باید تلاش خود را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به کار بندند.

وی اظهار کرد: مسئولیت اصلی پیگیری حاکمیتی این موضوع که یکی از اولویت‌های دولت مردمی و همچنین شورای اجتماعی کشور است، بر عهده استانداری و فرمانداری‌ها است و سندی که در این زمینه ارائه شده است باید با محوریت فرمانداری و دبیرخانه پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان در شهرستان‌ها به دقت پیگیری و اجرایی شود.

محمدی خواستار همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف سند پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان شد و ادامه داد: تبدیل این سند به برنامه محلی در شهرستان‌ها باید مورد توجه باشد و هر سازمان متناسب با نوع آسیب‌های اجتماعی نقش تعریف شده خود را عملیاتی، برنامه ریزی و اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه اگر به مسئله آسیب‌های اجتماعی توجه نشود مانند سیل همه جامعه و خانواده‌ها را گرفتار خواهد کرد، افزود: پیشگیری از خودکشی باید به عنوان یک اولویت بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار و رئوس برنامه‌های اولویت دار فرمانداران قرار بگیرد و نتایج اقدامات به صورت کامل به استانداری گزارش شود.

 

انتهای پیام/