انتخابات؛ مناسبت سیاسی ایرانی در کانون توجهات بین المللی!

انتخابات؛ مناسبت سیاسی ایرانی در کانون توجهات بین المللی!

انتخابات در ایران همواره کانون توجه مقامات و رسانه های غربی بوده است به طوری که در هر دوره از برگزاری انتخابات آزاد و مردم سالار در کشور، حجم گسترده ای از موج سازی های رسانه ای، دروغ پراکنی ها مداخله و در نهایت بستر سازی برای آشوب های خیابانی در کشور را شاهد هستیم.

گردشگری شتاب‌دهنده اقتصاد کشورهاست
رئیسی در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته:

گردشگری شتاب‌دهنده اقتصاد کشورهاست

رئیس‌جمهور گفت: موضوع گردشگری یکی از بحث‌های مهم در حوزه اقتصادی است، گردشگری شتاب‌دهنده اقتصاد کشورهاست.