ارتباط با ما

آدرس تحریریه: هشترود، خیابان امام، جنب بانک صادرات، ساختمان پزشکان، طبقه ۴، پلاک ۱۲

شماره تماس دفتر: ۰۴۱۵۲۶۲۷۴۷۷

فکس: ۰۴۱۵۲۶۲۷۴۷۷

شماره تماس مدیر مسئول: ۰۹۱۴۳۲۳۶۰۶۹

نام مدیر مسئول و صاحب امتیاز: مهدی اسمعیل نژاد

ایمیل:

peykehashtrood@gmail.com