پوستر/ در آغوش رفیق…

پوستر/ در آغوش رفیق…

مجموعه رسانه ای پیک هشترود شهادت رئیس جمهور محبوب کشورمان و هیئت همراه ایشان را به خدمت مردم عزیز کشورمان تسلیت عرض مینماید.