بدنبال ایجاد محیطی آرام در بیمارستان هستیم و نه درآمدزائی/ نظارت بر پارکینگ را افزایش داده ایم
رئیس شبکه بهداشت و درمان هشترود در واکنش به خبر پیک هشترود:

بدنبال ایجاد محیطی آرام در بیمارستان هستیم و نه درآمدزائی/ نظارت بر پارکینگ را افزایش داده ایم

دکتر جواد بابائی گفت: واقعا بیمارستان محلی باید باشد تا همه به راحتی و ارامش به ان دسترسی داشته باشند نه اینکه فرد برای ملاقات هم ماشینش را جلوی اورژانس پارک نماید.

اخذ هزینه ورود به حیاط؛ ابتکاری دیگر در بیمارستان هشترود/ روانِ پریشان بیماران را پریشان تر نکنیم
وقتی از ورود تا خروج فقط پای پول در میان است؛

اخذ هزینه ورود به حیاط؛ ابتکاری دیگر در بیمارستان هشترود/ روانِ پریشان بیماران را پریشان تر نکنیم

اصلاً باید پدر مریض را از همان ورودی بیمارستان درآورد و اشک اورا جاری ساخت، باید حساب کار دستش بیاید که بدون پول خُرد وارد این بیمارستان نشود و باید یاد بگیرد که پیشگیری بهتر از درمان است، چرا که اگر به دارو و درمان نیاز پیدا کرد باید از همان استقبال ورودی تا بدرقه ی خروجی پول پرداخت کند.