اهدای ۱۶۴ عدد کاپشن و لباس گرم توسط هلال احمر هشترود به دانش آموزان منطقه نظرکهریزی
در راستای کمک به دانش آموزان صورت پذیرفت؛

اهدای ۱۶۴ عدد کاپشن و لباس گرم توسط هلال احمر هشترود به دانش آموزان منطقه نظرکهریزی

رئیس آموزش و پرورش نظرکهریزی گفت: با توجه به وجود دانش آموزان کم بضاعت و نیازمند در سطح منطقه و قرارگرفتن در منطقه سردسیر از لحاظ جغرافیایی، هلال احمر هشترود لباس گرم و کاپشن به دانش آموزان منطقه نظرکهریزی اهدا کرد.