پُخت “ایشلی فطیر” با آرد سهمیه ای در نانوائی ها ممنوع است
مدیرجهادکشاورزی هشترود:

پُخت “ایشلی فطیر” با آرد سهمیه ای در نانوائی ها ممنوع است

اردشیر عسگری گفت: با توجه به اینکه برای پخت نان مغز دار روغنی هیچ گونه سهمیه آرد دولتی به نانوایان تعلق نمی گیرد لذا پخت هر گونه نان تحت عنوان “فطیر سنتی مغز دار ” در نانوایی ها ممنوع است و با متخلفین برخورد خواهد شد.