حمله به کنسولگری ایران در سوریه و شهادت سرداران سرافراز سپاه اسلام نشانه ضعف و شکست اسراییل در برابر قدرت کشورمان است
امام جمعه هشترود:

حمله به کنسولگری ایران در سوریه و شهادت سرداران سرافراز سپاه اسلام نشانه ضعف و شکست اسراییل در برابر قدرت کشورمان است

حجت الاسلام جعفریان گفت: حمله به کنسولگری ایران در سوریه و شهادت سرداران سرافراز سپاه اسلام نشانه ضعف و شکست اسراییل در برابر قدرت کشورمان است.