گزارش تصویری/ بازدید رئیس اداری و مالی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد استان و رئیس اداره‌ فرهنگ‌ و‌ ارشاد اسلامی‌ هشترود

گزارش تصویری/ بازدید رئیس اداری و مالی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد استان و رئیس اداره‌ فرهنگ‌ و‌ ارشاد اسلامی‌ هشترود

افشنگی رئیس اداری و مالی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد استان و اکبرزاده رئیس اداره‌ فرهنگ‌ و‌ ارشاد اسلامی‌ هشترود از مراحل احداث سالن نمایش چند منظوره شهرستان‌ بازدید کردند.

شعر ترکی برای اربعین

شعر ترکی برای اربعین

عادل ممیپور شاعر و مداح هشترودی جدیدترین شعر ترکی خود را با موضوع اربعین سروده است.