گزارش تصویری/ بازدید سرزده ریاست محترم دادگستری و دادستان شهرستان هشترود از اداره ثبت احوال

گزارش تصویری/ بازدید سرزده ریاست محترم دادگستری و دادستان شهرستان هشترود از اداره ثبت احوال

به گزارش پیک هشترود، احمد رضوی رئیس دادگستری به همراه حسن زحمت دوست دادستان عمومی و مرتضی صمدیان جانشین دادستان شهرستان هشترود و جمعی از کارکنان اداری با حضور در اداره ثبت احوال از رئیس و کارکنان آن اداره دیدار کردند. رییس دادگستری هشترود،ضمن قدردانی از زحمات و تلاش ریاست اداره و کارکنان ثبت احوال