نماینده واقعی آشنا به درد مردم است/ دانشجویان باید دارای ویژگی های آرمان گرایی واقع بینانه و مطالبه گری باشند
امام جمعه هشترود در خطبه های نماز جمعه:

نماینده واقعی آشنا به درد مردم است/ دانشجویان باید دارای ویژگی های آرمان گرایی واقع بینانه و مطالبه گری باشند

حجت الاسلام جعفریان گفت: مردم به نماینده واقعی در مجلس شورای اسلامی نیاز دارند که آشنا به درد مردم بوده و خود را برتر از مردم نداند و از فرصت نمایندگی در جهت منافع خود استفاده نکند.