راه اندازی کمسیون پزشکی معاینات خاص بیمه ای ( معاینات بدو استخدام و از کارافتادگی) در درمانگاه تامین اجتماعی هشترود

راه اندازی کمسیون پزشکی معاینات خاص بیمه ای ( معاینات بدو استخدام و از کارافتادگی) در درمانگاه تامین اجتماعی هشترود

کمسیون پزشکی معاینات خاص بیمه ای ( معاینات بدو استخدام و از کارافتادگی) به مناسبت ایام اللّه دهه فجر در سومین سالروز شروع فعالیت درمانگاه تامین اجتماعی آغاز بکار کرد.