کمبود پزشک در برخی از مراکز روستائی ناشی از عدم توزیع پزشکان طرحی به تعداد مورد نیاز و نبود پزشک متقاضی اشتغال برای عقد قرارداد است
رئیس شبکه بهداشت و درمان هشترود:

کمبود پزشک در برخی از مراکز روستائی ناشی از عدم توزیع پزشکان طرحی به تعداد مورد نیاز و نبود پزشک متقاضی اشتغال برای عقد قرارداد است

دکتر احمد شیرجنگ گفت: کمبود پزشک عمومی در برخی مراکز جامع سلامت شهرستان هشترود ناشی از عدم توزیع پزشکان طرحی به تعداد مورد نیاز و نبود پزشک متقاضی اشتغال برای عقد قرارداد می‌باشد.

آمادگی کامل اکیپ های راهداری شهرستان در فصل زمستان / استقرار ۱۴ تیم راهداری با ۲۲ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین در جاده های مواصلاتی
رئیس اداره راه وحمل ونقل جاده ای هشترود:

آمادگی کامل اکیپ های راهداری شهرستان در فصل زمستان / استقرار ۱۴ تیم راهداری با ۲۲ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین در جاده های مواصلاتی

آخوندزاده رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای هشترود از آمادگی کامل اکیپ های راهداری شهرستان برای راهداری زمستانی خبر داد.