حجت الاسلام جواد عبادی به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز راه پیدا کرد

حجت الاسلام جواد عبادی به دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز راه پیدا کرد

حجت الاسلام جواد عبادی که به عنوان داوطلب انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق به‌ حوزه تبریز منتقل شده بود توانست با کسب بیش از ۶۱ هزار رای و قرارگیری در جایگاه چهارم به دور دوم انتخابات در این حوزه انتخابیه راه پیدا کند.