گزارش تصویری/ نشست اعضای شورای تامین شهرستان هشترود و چاراویماق با داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس دوازدهم

گزارش تصویری/ نشست اعضای شورای تامین شهرستان هشترود و چاراویماق با داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس دوازدهم

نشست اعضای شورای تامین شهرستان هشترود و چاراویماق با داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس دوازدهم در این حوزه انتخابیه بمنظور تشریح قانون جدید انتخابات و نحوه تبلیغات در شبکه های تلویزیونی در ایام رسمی تبلیغات برگزار شد.