بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
مدیر جهادکشاورزی هشترود:

خرید گندم فقط از کشاورزانِ دارای اطلاعاتِ ثبت شده در سامانه جامع پهنه بندی مجاز خواهد بود

مجید احمدی گفت: براساس تکالیف مقرر در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و برنامه ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، خرید گندم صرفا از کشاورزانی که اطلاعات آنها در سامانه جامع پهنه بندی ثبت شده باشد، مجاز خواهد بود.

۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹
مدیر جهادکشاورزی هشترود خبر داد؛

ثبت اطلاعات پهنه تولیدی ۹۶۹۸ بهره بردار کشاورزی شهرستان هشترود

اسماعیل کریمی اصل گفت: تاکنون اطلاعات پهنه تولیدی ۹ هزار و ۶۹۸ بهره بردار کشاورزی تهیه و تنظیم و توسط کارشناسان شبکه پهنه بندی در سامانه جامع مدیریت داده های کشاورزی بارگذاری شده است.

۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۰