بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
گزارش تصویری؛

مراسم تجلیل از کارمندان شبکه بهداشت و درمان و پزشکان فعال در هشترود

مراسم تجلیل از کارمندان شبکه بهداشت و درمان و همچنین پزشکان بخش دولتی و خصوصی فعال در هشترود برگزار شد.

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۴