بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

چرا بازنشستگی پرستاران به ٢۵ سال تغییر کرد؟

سرپرست سازمان تامین اجتماعی درباره بازنشستگی پرستاران توضیحاتی داد.

۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷
جانشین رئیس سازمان نظام پرستاری آذربایجان شرقی:

با کمبود پرستار در استان مواجهیم

جانشین رئیس سازمان نظام پرستاری استان با بیان اینکه پرستاران بدنه اصلی درمانی را تشکیل می دهند، گفت: به صورت فاحش با کمبود پرستار در استان مواجهیم.

۴ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۶:۳۷