بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

انتصاب نماینده سابق هشترود به عنوان مشاور معاون پارلمانی صداوسیما

نماینده سابق شهرستان های هشترود و چاراویماق در مجلس به عنوان مشاور معاون پارلمانی صداوسیما منصوب شد.

15 دی 1395 - 22:10