بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
با انتشار اطلاعیه ای صورت گرفت؛

دعوت شهرداری هشترود به مشارکت شهروندان در اصلاح پیاده روهای سطح شهر

شهرداری هشترود با انتشار اطلاعیه ای از شهروندان برای مشارکت در اصلاح پیاده روهای سطح شهر دعوت کرد.

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۳