بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل شهرستان هشترود خبر داد؛

لکه گیری آسفالت راه ارتباطی روستای ذوالبین هشترود +تصاویر

تیمور امیرانلوی از لکه گیری آسفالت راه ارتباطی روستای ذوالبین شهرستان هشترود به همت راهداران خبر داد.

۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان هشترود خبر داد؛

لگه گیری در مسیرهای هشترود به نظرکهریزی و محور کمربندی با استفاده از ۳۶ تن آسفالت گرم

مهندس تیمور امیرانلوی گفت: ۲۷ تن آسفالت گرم در مسیر هشترود – کمربندی و ۹ تن در مسیر هشترود به نظرکهریزی توسط راهداران تلاشگر و با استفاده از دستگاهای نگهداری شهرستان در جهت ایجاد مسیر راحت برای هموطنان و مسافرین محترم استفاده شده است.

۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰
رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود خبر داد؛

لکه گیری راه های ارتباطی اصلی با آسفالت گرم در جهت بهسازی مسیرها+تصاویر

مهندس علیرضا اوشال از لکه گیری آسفالت گرم در راه های ارتباطی شهرستان هشترود خبر داد.

۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰
سرپرست اداره راهدای و حمل و نقل جاده ای شهرستان هشترود:

آغاز عملیات لکه گیری آسفالت سرد در راه های ارتباطی شهرستان هشترود

علیرضا اوشال در آستانه سال نو از آغاز عملیات لکه گیری آسفالت سرد در راه های ارتباطی شهرستان هشترود خبر داد.

۲۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۷

لکه گیری مسیر هشترود به نظرکهریزی با آسفالت سرد +تصاویر

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود از لکه گیری مسیر هشترود به نظرکهریزی با آسفالت خبر داد.

۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۲

ترمیم و لکه گیری راههای ارتباطی هشترود با آسفالت سرد +تصاویر

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود از آغاز عملیات لکه گیری آسفالت سرد در راههای ارتباطی شهرستان خبر داد.

۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۷
رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود خبر داد:

آغاز عملیات لکه گیری و روکش آسفالت آزاد راه پیامبر اعظم(ص) +تصاویر

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود گفت: عملیات لکه گیری و روکش آسفالت آزادراه پیامبر اعظم(ص) در حوزه استحفاظی این شهرستان آغاز شد.

۲ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۰

آغاز عملیات لکه گیری آسفالت در راه های ارتباطی شهرستان هشترود +تصاویر

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود از شروع عملیات لکه گیری اسفالت در راههای ارتباطی این شهرستان خبر داد.

۲۹ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۰

لکه گیری آسفالت مسیر هشترود – مراغه +گزارش تصویری

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود از لکه گیری آسفالت مسیر هشترود- مراغه خبر داد.

۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۴

لکه گیری آسفالت گرم در راههای ارتباطی شهرستان هشترود

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود از لکه گیری آسفالت گرم در راههای ارتباطی شهرستان هشترود خبر داد.

۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۲