بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
سرپرست اداره راهدای و حمل و نقل جاده ای شهرستان هشترود:

آغاز عملیات لکه گیری آسفالت سرد در راه های ارتباطی شهرستان هشترود

علیرضا اوشال در آستانه سال نو از آغاز عملیات لکه گیری آسفالت سرد در راه های ارتباطی شهرستان هشترود خبر داد.

27 اسفند 1395 - 15:17

لکه گیری مسیر هشترود به نظرکهریزی با آسفالت سرد +تصاویر

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود از لکه گیری مسیر هشترود به نظرکهریزی با آسفالت خبر داد.

20 دی 1395 - 09:52

ترمیم و لکه گیری راههای ارتباطی هشترود با آسفالت سرد +تصاویر

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود از آغاز عملیات لکه گیری آسفالت سرد در راههای ارتباطی شهرستان خبر داد.

13 دی 1395 - 13:47
رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود خبر داد:

آغاز عملیات لکه گیری و روکش آسفالت آزاد راه پیامبر اعظم(ص) +تصاویر

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود گفت: عملیات لکه گیری و روکش آسفالت آزادراه پیامبر اعظم(ص) در حوزه استحفاظی این شهرستان آغاز شد.

2 شهریور 1395 - 17:00

آغاز عملیات لکه گیری آسفالت در راه های ارتباطی شهرستان هشترود +تصاویر

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود از شروع عملیات لکه گیری اسفالت در راههای ارتباطی این شهرستان خبر داد.

29 فروردین 1395 - 13:30

لکه گیری آسفالت مسیر هشترود – مراغه +گزارش تصویری

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود از لکه گیری آسفالت مسیر هشترود- مراغه خبر داد.

29 دی 1394 - 11:44

لکه گیری آسفالت گرم در راههای ارتباطی شهرستان هشترود

رئیس اداره راه و شهرسازی هشترود از لکه گیری آسفالت گرم در راههای ارتباطی شهرستان هشترود خبر داد.

24 مرداد 1394 - 09:32