بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
نماینده هشترود و چاراویماق در مجلس در جلسه مشترک با اعضای شورا و شهردار:

به عنوان یارِ ششم در کنار اعضای شورای شهر هستم/ شهرداری پیگیر مطالباتش از ادارات باشد/ احداث تصفیه خانه هشترود نیازمند ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار است/ نبود کارخانه آسفالت در منطقه باعث کاهش میزان آسفالت ریزی شده است

سیدحمزه امینی گفت: شهرهای دیگر بدلیل داشتن کارخانه آسفالت به میزان قیر رایگانی که دریافت می کنند می توانند میزان آسفالت ریزی بیشتری داشته باشند اما در هشترود نبود این کارخانه باعث شده تا بدلیل تهاتر قیر با آسفالت تا یک سوم کاهش میزان آسفالت ریزی داشته باشیم.

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵
شهردار هشترود در پاسخ به سوالات اعضا گروه تلگرامی پیک هشترود:

سهمیه قیر رایگان سال ۹۴ را هنوز دریافت نکرده ایم/ اعتبارات مصوب تخصیص داده نشده اند/ کارگران شرکتی شهرداری دوباره به کار برگشته اند

شهردار هشترود گفت: برای نمونه برای اولین بار در سال ۹۴ از محل ماده ۱۸۰ یک میلیارد تومان اعتبار برای شهرداری تصویب شد ولی یک ریال هم تخصیص داده نشد.

۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۷
نماینده هشترود و چاراویماق در مجلس خبر داد؛

تخصیص قیر رایگان برای آسفالت راههای شهرهای زیر ۲ هزار نفر تصویب شد

نماینده هشترود و چاراویماق در مجلس گفت: مجلس طرح تخصیص قیر رایگان برای آسفالت راههای روستاها و شهرهای زیر ۲ هزار نفر را تصویب کرد.

۲۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۰