بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

سرشماری کشاورزی برنامه ریزی برای حمایت از کشاورزان است

حسن مستفید در جلسه هماهنگی اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی در این شهرستان افزود: کارشناسان سرشماری باید با دقت لازم و تلاش فراوان اطلاعات لازم و صحیح را از کشاورزان اخذ کنند. وی با اشاره به اهمیت سرشماری عمومی کشاورزی در جذب اعتبارات و امکانات لازم به منطقه، یادآوری کرد: هر چقدر اطلاعات به دست […]

۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۴