بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
صبح امروز صورت گرفت؛

سیدعلی موسوی شهردار اسبق هشترود به عنوان فرماندار جدید بستان آباد معرفی شد +عکس

سیدعلی موسوی شهردار اسبق هشترود به عنوان فرماندار جدید شهرستان بستان آباد معرفی شد.

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۳
غیر رسمی؛

شهردار اسبق هشترود، گزینه نهائی فرمانداری بستان آباد

سیدعلی حسینی موسوی شهردار اسبق هشترود به عنوان گزینه نهائی فرمانداری شهرستان بستان آباد انتخاب شده است.

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵