بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
صبح امروز صورت گرفت؛

سیدعلی موسوی شهردار اسبق هشترود به عنوان فرماندار جدید بستان آباد معرفی شد +عکس

سیدعلی موسوی شهردار اسبق هشترود به عنوان فرماندار جدید شهرستان بستان آباد معرفی شد.

19 شهریور 1396 - 13:53
غیر رسمی؛

شهردار اسبق هشترود، گزینه نهائی فرمانداری بستان آباد

سیدعلی حسینی موسوی شهردار اسبق هشترود به عنوان گزینه نهائی فرمانداری شهرستان بستان آباد انتخاب شده است.

12 شهریور 1396 - 10:45