بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

موسوی در دیدار رهبر انقلاب چه سندی برای تقلّب مطرح کرد؟

علی عبدالعلی‌زاده که یکی از افراد شناخته شده حامی آقای موسوی بود، به دیدار یکی از مسئولین دفتر رهبر انقلاب می‌رود و می‌گوید که برایم این مسئله قابل حل نیست که در شبستر، رأی آقای موسوی شده دو هزارتا، رأی آقای احمدی‌نژاد شده سه هزار تا؛ اصلاً باورکردنی است؟

۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۱

سناریوی تقلب؛ اولین برگ فتنه بزرگ سال ۸۸

سران فتنه سال ۸۸ با همراهی دشمنان انقلاب اولین برگ فتنه بزرگ را رقم زدند و سناریوی تقلب در انتخابات را مطرح کردند تا زمینه ای فراهم شود که اهداف شوم خود را پیاده کنند.

۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۹