بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

مرمت و احیای یخچال تاریخی صادقیه تبریز

شهردار منطقه ۸ تبریز از مرمت و احیای یخچال تاریخی صادقیه تبریز خبرداد.

۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۰