بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

شعری طنزگونه در واکنش به اظهارات شهربانو امانی عضو ورای شهر تهران

احد ارسالی شاعر طنزپرداز هشترودی جدید ترین اثر خود را با توضیح شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران گفته: عزیزان جای گرفتن وضو، تیمم کنن و آبش رو برای احیای دریاچه ارومیه هبه کنن!!، سرود است:

۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸