بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
پیک هشترود پیگیر شد؛

تکذیب شایعه مبتلا شدن تعدادی از دانش آموزان یک مدرسه در شهر هشترود

شایعه مبتلا شدن تعدادی از دانش آموزان یک مدرسه در شهر هشترود تکذیب شد.

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۴