بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
مدیر کمیته امداد هشترود در گفتگو با پیک هشترود:

جمع آوری بیش از ۲ میلیارد ریال زکات نقدی و غیر نقدی/ افزایش ۲۰ درصدی میزان زکات نسبت به سال قبل/ اهدا ۳۵ درخت بارده

مدیر کمیته امداد هشترود گفت: مبلغ ۲۳۴۳۸۲۳۰۰۰ ریال زکات نقدی و غیرنقدی در شهرستان در ۹ ماهه سال جاری جمع آوری شده است.

۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۲