بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
رئیس اداره آب و فاضلاب شهری هشترود:

هدایت آب باران به شبکه فاضلاب شهری ممنوع است

امیرحسن طالبی گفت: در آیین‌نامه عملیاتی شرکت آب و فاضلاب نیز تأکید شده در شبکه‌های فاضلاب، آب باران ملک به هیچ عنوان نباید وارد شبکه فاضلاب شود.

۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷