بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
ظرفیت های گردشگری هشترود؛

ایجاد دهکده توریستی در هشترود؛ چرا و چگونه/ طرح توسعه صنعت گردشگری در شهرستان‌ها در اغما

شهرســتان هشترود از جملــه شهرسـتان‌های محـروم و کمتـر برخــوردار اســتان آذربایجان شرقی است که با توجه به نقاط قوت فراوان و فرصت‌هایی که در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش گردشگری در این شهرستان است، به توسعه لازم نرسیده است.

۲۶ تیر ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲