بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
درددل عضو شورای شهر هشترود با مردم؛

آیا حق ندارم برای معطلی بیست ساله طرح فاضلاب مدرن اعتراض کنم؟/ نمی توانم ساکت باشم و گذر ایّام را تماشا کنم/ انتخاب شهر دار هر چند هم زمان بر باشد اما زیر بار شهردار تحمیلی نخواهم رفت

محمدرضا قهرمانپور عضو شورای شهر هشترود دردل دل نامه ای را برای مردم منتشر کرد.

۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳