بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

شعر ترکی/ شورا اُولا

حسین خیرزاده از شاعران هشترودی، جدیدترین اثر خود را به زبان ترکی و در مورد ویژگیهای یک شورای خوب سروده است.

۱۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۱