بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
رئیس اداره بیمه سلامت هشترود:

بیمه سلامت به هیچ وجه بازاریابی یا انجام بیمه به صورت تلفنی با محتوای صدور کارت هوشمند سلامت ندارد

احمد شیرجنگ گفت: هرگونه تماس تلفنی یا پیامکی با شهروندان با ادعای ارائه یا فروش دفترچه، کارت هوشمند بیمه سلامت یا بیمه تکمیلی سلامت، سوء استفاده از نام سازمان بیمه سلامت بوده و این تماس‌ها به هیچ عنوان از طرف این سازمان نیست.

22 تیر 1400 - 10:08
رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان هشترود در گفتگوی اختصاصی با پیک هشترود:

چتر حمایت ۳۹ هزار نفری بیمه سلامت در هشترود/ ارائه خدمات رایگان به بیماران خاص/ گسترش خدمات غیرحضوری در راستای تکریم ارباب رجوع

رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان هشترود گفت: ۳۹ هزار و ۴۱۹ نفر در قالب چهار صندوق کارکنان دولت، روستائیان، سایر اقشار، بیمه ایرانیان عضو بیمه سلامت می باشند که بیش از هفتاد درصد جمعیت شهرستان را شامل می شوند.

23 مرداد 1395 - 10:38