بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

مراسم بزرگداشت روز بهورز در شهرستان هشترود برگزار شد

بمناسبت روز بهورز مراسم بزرگداشت این روز با حضور ۱۸۰ نفراز بهورزان و مسئولین شبکه بهداشت ودرمان هشترود درباشگاه فرهنگیان این شهرستان برگزار شد.

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸