بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
به معانی دعا توجه کنید

بیانات منتشر نشده رهبر انقلاب درباره روز عرفه؛بعدازظهرِ روز عرفه یکی از ساعات بهشت است

رهبر معظم انقلاب فرمودند: بعدازظهرِ روز عرفه، یکی از آن ساعات بهشت است، اگر ما بتوانیم آن را درک بکنیم.

۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۶