بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
میر کتابخانه های عمومی هشترود خبر داد؛

اهدای ۷۰ جلد کتاب از سوی زوج جوان هشترودی به کتابخانه عمومی/ اهدا بیش از ۵۴۰ جلد کتاب در ۸ ماه گذشته

خانم پری اسدی گفت: در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان، رامین اسدی و خانم صفاباقری زوج جوان هشترودی تعداد ۷۰ جلد کتاب به کتابخانه های عمومی این شهرستان هدیه کردند.

17 اردیبهشت 1396 - 10:36
مدیرکتابخانه های عمومی هشترود در گفتگو با پیک هشترود:

آغاز هفته اهدای کتاب/ لزوم استفاده از کتاب به عنوان هدیه در جهت ارتقای سطح فرهنگ جامعه

مدیر کتابخانه های عمومی هشترود گفت: اگر در کنار سایر وسایل، کتاب نیز به عنوان نیازی اساسی برای ارتقای سطح فرهنگ، به عنوان هدیه بین مردم رد و بدل شود، منافع بی شماری از این جهت عاید خود آنها و جامعه می گردد.

19 دی 1395 - 12:14