بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
مدیر آموزش و پرورش هشترود:

پیشگیری از آسیب های اجتماعی با مشارکت خانواده ها محقق می شود

بهمن اقدمی گفت: بسیاری از آموزش ها و مهارت های زندگی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اعتیاد و رفتارهای پرخطر در کانون خانواده و با مشارکت والدین و اعضای خانواده صورت می گیرد.

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۸
مدیر آموزش و پرورش هشترود:

تاکید ویژه بر آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان در مدارس استثنائی/ ادارات و سازمان ها قانون اختصاص سهمیه برای معلولان در استخدام را عملی کنند

بهمن اقدمی گفت: ادارات و سازمان ها نیاز است تا در استخدام ها سهمیه ۳درصدی اختصاص داده شده به معلولان را درنظر بگیرند.

۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۳