بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:

شعری طنز در حال و هوای بورس این روزها

احد ارسالی شاعر جوان هشترودی جدیدترین اثر خود را در قالب طنز و برای حال و هوای این روزهای بورس سروده است.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵

شعری طنزگونه در واکنش به اظهارات شهربانو امانی عضو ورای شهر تهران

احد ارسالی شاعر طنزپرداز هشترودی جدید ترین اثر خود را با توضیح شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران گفته: عزیزان جای گرفتن وضو، تیمم کنن و آبش رو برای احیای دریاچه ارومیه هبه کنن!!، سرود است:

۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸

پیروز این میدان تویی، والتینِ و الزیتون

احد ارسالی شاعر جوان و ارزشی هشترود تازه ترین سروده خود را به موضوع روز قدس اختصاص داده است.

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷