بر اساس روز: بر اساس ماه: بر اساس سال:
بعد از انتشار خبر در پیک هشترود؛

آرزوهای کوچک دانش آموز روستائی هشترود محقق شد/ اهدا صندلی نو و نصب آبخوری در مدرسه از سوی آموزش و پرورش

مدیر آموزش و پرورش هشترود آرزوهای دانش آموز مدرسه عصمت روستای قره بلاغ جامه عمل پوشاند

۱۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۰