گروه: چاراویماق

فرماندار چاراویماق:

استخدام در ادارت چاراویماق، حق نیروهای بومی است

فرماندار چاراویماق گفت: با توجه به وجود معضل بیکاری در بین جوانان این شهرستان و نیز بدلیل رفع پاره ای از این مشکلات، افراد واجد شرایط استخدام بومی حق ثبت نام خواهند داشت.

۲۲ تیر ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۹