گروه: گرافیک

توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: تنوع در رژیم غذائی سحری

رژیم غذائی سحری بهتر است شامل مواد غذائی متنوع باشد.

۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۴

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز سیزدهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۹
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: در موقع سحری غذای کامل بخورید

در زمان سحر خوردن غذای کامل توصیه می شود.

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۴
در ماه مبارک رمضان

پوستر: بخشنده باشیم

در ماه رمضان مستمندان شهرمان را بیشتر دریابیم.

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۸

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز دوازدهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۵
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: روزه و تاثیر آن در جسم و روح

روزه علاوه بر آثار معنوی، در سلامت جسمی روزه دارن هم موثر است.

۲۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۶

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز یازدهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

۲۸ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۶
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: یک توصیه برای ورزشکاران در ماه رمضان

در ماه رمضان تمرینات ورزشی باید سبک تر باشد.

۲۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۵

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز دهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

۲۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۶
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: وعده افطاری سبک

سعی کنید افطار بصورت سبک باشد و بعد از گذشت مدتی شام مختصری هم میل کنید.

۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز نهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۰