گروه: گرافیک

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

۱۴ تیر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۶
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: از قرار گرفتن در معرض نور خوشید جلوگیری کنید

روزه داران حدالامکان از قرار گرفتن در معرض نور خورشید جلوگیری کنند.

۱۳ تیر ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۶

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

۱۳ تیر ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۲
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: غذاهائی با کالری منفی استفاده کنید

خوردن غذا با کالری منفی موجب گرسنگی دیرتر می شود.

۱۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۰

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز بیست و ششم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

۱۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۷
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: رفع بد بوی دهان در ماه رمضان

ار مشکلات برخی از روزه داران در ماه رمضان بد بو شدن دهان است.

۱۱ تیر ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۵

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

۱۱ تیر ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۱

پوستر: مساله فلسطین فقط مساله جغرافیا نیست

پوستر فلسطین در کلام رهبر انقلاب.

۱۱ تیر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۸

پوستر: وعده دیدار

پوستر “وعده دیدار ما ” راهپیمایی روز جهانی قدس.

۱۱ تیر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: ورزش سبک و پیاده روی فراموش نشود

در ماه رمضان ورزش سبک مخصوصا پیاده روی را فراموش نکنید.

۱۰ تیر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۱
اختصاصی پیک هشترود/

مجموعه پوسترهای روز جهانی قدس

مجموعه پوسترهای اختصاصی پیک هشترود برای روز قدس.

۱۰ تیر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۳