گروه: گرافیک

توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: بهترین زمان برای صرف افطاری و سحری

حتما اول وقت افطار کنید.

9 تیر 1395 - 16:12

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز بیست و سوم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

9 تیر 1395 - 11:36
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: مصرف نوشیدنی های کافئین دار در وعده سحری ممنوع

از مصرف نوشیدنی های کافئین دار در وعده سحری اجتناب کنید.

7 تیر 1395 - 15:32

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز بیست و یکم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

7 تیر 1395 - 14:26
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: غذاهائی برای حفظ تعادل آب در بدن روزه داران

غذاهائی هستند که باعث حفظ تعادل آب در بدن روزه داران می شوند.

6 تیر 1395 - 13:25

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز بیستم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

6 تیر 1395 - 10:56
گرافیک

گرافیک: دلها به نام خدا آرام میگیرد

دلها به نام خدا آرام میگیرد

5 تیر 1395 - 17:05
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: خوردن وعده سحری در آخر شب ممنوع

خوردن وعده سحری در آخر شب توصیه نمی شود.

5 تیر 1395 - 15:20

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز نوزدهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

5 تیر 1395 - 13:53
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: غذاهائی برای سیری طولانی مدت

چه غذاهائی سیری طولانی مدت ایجاد می کنند؟

4 تیر 1395 - 13:36

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز هجدهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

4 تیر 1395 - 13:30