گروه: گرافیک

توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: مصرف غذاهای شیرین و پرچرب در وعده سحری ممنوع

روزه دارن از مصرف غذاهای شیرین و پرچرب در وعده سحری اجتناب کنند.

1 تیر 1395 - 13:42

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز پانزدهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

1 تیر 1395 - 13:36
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: مصرف نوشابه های گازدار در افطار ممنوع

از مصرف نوشابه های گازدار بدلیل دارا بودن قند فراوان خودداری کنید.

31 خرداد 1395 - 14:34

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز چهاردهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

31 خرداد 1395 - 11:37
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: تنوع در رژیم غذائی سحری

رژیم غذائی سحری بهتر است شامل مواد غذائی متنوع باشد.

30 خرداد 1395 - 10:44

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز سیزدهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

30 خرداد 1395 - 10:39
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: در موقع سحری غذای کامل بخورید

در زمان سحر خوردن غذای کامل توصیه می شود.

29 خرداد 1395 - 13:14
در ماه مبارک رمضان

پوستر: بخشنده باشیم

در ماه رمضان مستمندان شهرمان را بیشتر دریابیم.

29 خرداد 1395 - 11:38

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز دوازدهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

29 خرداد 1395 - 11:25
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: روزه و تاثیر آن در جسم و روح

روزه علاوه بر آثار معنوی، در سلامت جسمی روزه دارن هم موثر است.

28 خرداد 1395 - 17:26

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز یازدهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

28 خرداد 1395 - 17:16