گروه: گرافیک

در ماه مبارک رمضان

پوستر: بخشنده باشیم

در ماه رمضان مستمندان شهرمان را بیشتر دریابیم.

29 خرداد 1395 - 11:38

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز دوازدهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

29 خرداد 1395 - 11:25
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: روزه و تاثیر آن در جسم و روح

روزه علاوه بر آثار معنوی، در سلامت جسمی روزه دارن هم موثر است.

28 خرداد 1395 - 17:26

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز یازدهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

28 خرداد 1395 - 17:16
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: یک توصیه برای ورزشکاران در ماه رمضان

در ماه رمضان تمرینات ورزشی باید سبک تر باشد.

27 خرداد 1395 - 12:55

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز دهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

27 خرداد 1395 - 11:06
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: وعده افطاری سبک

سعی کنید افطار بصورت سبک باشد و بعد از گذشت مدتی شام مختصری هم میل کنید.

26 خرداد 1395 - 10:36

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز نهم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

26 خرداد 1395 - 10:30
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: بیماران و روزه داری

لازم است بیماران در مورد روزه داری با پزشک خود مشورت کنند.

25 خرداد 1395 - 11:11

پوستر: اوقات شرعی هشترود و دعای روز هشتم ماه رمضان

گروه گرافیک و چندرسانه ای پیک هشترود اوقات شرعی و دعای هر روز از ماه مبارک رمضان را در اختیار کاربران قرار می دهد.

25 خرداد 1395 - 10:00
توصیه های پزشکی به روزه داران

پوستر: دیر هَضم یا زود هَضم؟

با توجه به ساعات طولانی روزه داری، بهتر است از غذاهای دیر هضم استفاده کنیم.

24 خرداد 1395 - 12:05